Tarieven beweegcentrum

Fysiotherapie en de zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2006 heeft iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het ziekenfondspakket.
Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: (1) fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de 21e behandeling en (2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).
Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. Het is verstandig om uw aanvullende pakket zorgvuldig bij uw huidige (lichamelijke) situatie te kiezen.

De hoogte van de premie

Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.verzekeringssite.nl

Vergoeding: natura of restitutie

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten kunt u vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Vrije tarieven: wat betekent dat voor u?

De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden.

Tarieven & voorwaarden 2023

DTF screening (directe toegankelijkheid) € 15,00
Screening, intake en onderzoek € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Zitting fysiotherapie € 42,50
Zitting fysiotherapie aan huis € 55,00
Zitting fysiotherapie in inrichting € 36,00
Lange zitting fysiotherapie voor patiënten met complexe zorg € 60,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op verwijzing van een arts € 50,00
Niet nagekomen afspraak € 25,00
Fysiofitheidsscan € 50,00
Sportadvies € 37,50
Second opinion sportblessure € 37,50
Massage (30 minuten) € 30,00
Massagekaart (10 massages) € 200,00
Oedeemtherapie (45 minuten) € 50,00
Oedeemtherapie (45 minuten) aan huis € 60,00
Manuele lymfdrainage (45 minuten) 1 keer € 45,00
Manuele lymfdrainage (45 minuten) 10 keer € 325,00
MTC taping € 10,00

Verdere artikelen, braces, orthopedische kussens, oefenmaterialen, lezingen en cursussen op aanvraag.

Conform onze betalingsvoorwaarden.

  • In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
  • De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt” van het KNGF/NPCF
  • Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR)
  • Op al onze gegevens is de privacyreglement van toepassing
  • Op onze tarieven is geen BTW van toepassing