De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegen. Hij/zij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.
Een behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren en het in stand houden van het bewegend functioneren en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij/zij ook patiënten begeleiden bij het leren leven met een beperkingen of handicap en hen helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.
De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.
De fysiotherapeut is sinds 1 januari 2006 direct toegankelijk, dus zonder verwijsbrief.

Covid-19 revalidatie

Covid-19 slaat al geruime tijd om zich heen. De klachten die een ieder tijdens en na een besmetting ervaart zijn uiteenlopend. De één ervaart nauwelijks klachten terwijl een ander aan het vechten is voor zijn leven op de IC. Vaak blijven ex-COVID patiënten last houden van vermoeidheid, kortademigheid en worden zij op fysiek en mentaal gebied beperkt.

Over ons

Binnen onze praktijk bieden wij sinds mei 2020 COVID-19 revalidatie aan. Onze fysiotherapeuten hebben hiervoor de benodigde cursussen gevolgd en staan ook aangemeld bij de overkoepelende organisatie UNICUM.

Herstelprogramma

Het herstelprogramma voor de post COVID-19 patiënten biedt een individueel programma specifiek gericht op de nasleep van de COVID klachten. Tijdens het intakegesprek en onderzoek wordt onder andere de belastbaarheid in kaart gebracht van waaruit een herstelprogramma wordt opgesteld met de juiste trainingsintensiteit en frequentie. Het is belangrijk voor het herstel om de intensiteit gedoseerd op te bouwen met inachtneming van de fysieke meetwaarden.

Vanwege onze multidisciplinaire samenwerkingen is het mogelijk om naast de trainingen bij de fysiotherapeut, hulp te krijgen van een andere discipline zoals een psycholoog of een diëtist. Deze kunnen van toegevoegde waarde zijn binnen het herstelprogramma.

Doelen herstelprogramma

  • Terugkomen op het (oude) gewenste niveau
  • Verbeteren van de (algemene) spierkracht, balans en uithoudingsvermogen
  • Trainen/verbeteren van de ademhaling en ontspanning
  • (Multidisciplinair) werken aan de restklachten

Afspraak maken

Heeft u interesse in ons COVID-19 herstelprogramma? Dan kunt u zich telefonisch op (0346) 21 1913 of via de mail op info@fysiomaartensdijk.nl  aanmelden bij onze praktijk.

Wat is lymfoedeem?

Lymfoedeem is een ongewone ophoping van eiwitten en vocht in de lichaamsweefsels. Het lymfstelsel zorgt voor de afvoer van overtollig vloeistof en de afweer tegen infecties. Wanneer het lymfestelsel wordt onderbroken bijvoorbeeld door een okselkliertoilet of als het beschadigd raakt na een trauma of operatie kan er lymfoedeem ontstaan. Dit veroorzaakt een zwaar, vermoeid soms pijnlijk en gespannen gevoel in het betrokken ledemaat. Ook is het risico op het krijgen van huidafwijkingen en infecties verhoogd.

Behandeling bij oedeem

De behandeling bij oedeemfysiotherapie wordt ook wel Complete Decongestive Therapy (CDT) genoemd. In onze praktijk wordt de therapie toegepast volgens de Australische methode (Casley-Smith). In tegenstelling tot andere methodes starten wij met het activeren van het diepere lymfesysteem, gevolgd door het legen van het aangedane gebied via dit diepe systeem. Dit zorgt voor een complete activering van het lymfestelsel.

De behandeling bestaat uit:

  • Manuele lymfedrainage
  • Compressietherapie (zwachtelen/bandageren, TEK)
  • Oefentherapie
  • Huidzorg
  • Zelfmanagement
  • Leefstijl adviezen

Tijdens de initiële behandelfase (3-4 weken) word er 3 tot 5 keer per week behandeld om een zo groot mogelijke reductie van het oedeem te behalen. Wanneer het oedeem zicht heeft gestabiliseerd worden er therapeutische elastische kousen (TEK) aangemeten om de behaalde resultaten te behouden. Daarna zal er minder frequent worden behandeld en vooral gestuurd worden op zelfmanagement (zelfmanagementfase).

Wanneer kom je in aanmerking voor oedeemfysiotherapie?

Personen met primair en secundair lymfoedeem
Diegene met lymfoedeem, of dit nu een primair of een secundair lymfoedeem is, hebben baat bij deze behandeling.
Voor diegene die nog maar net behandelingen voor kanker hebben ondergaan en nog een restant post-operatief oedeem hebben, kan middels manuele lymfdrainage de afvoer hiervan bevorderd worden.

Personen met lipoedeem
Ook bij personen met lipoedeem geldt hetzelfde behandelprotocol: huidverzorging, manuele lymfdrainage, compressie en het doen van oefeningen. Echter benen kunnen bij aanraken en druk erg pijnlijk zijn. Het protocol wordt in dat geval dan ook aangepast. Gelukkig verdwijnt deze overgevoeligheid van het weefsel meestal na enkele behandelingen met manuele lymfdrainage en kan men beter druk (van therapeutische elastische kousen) verdragen. Zo wordt er samen met u gewerkt aan een behandelplan op maat wat zich er op richt uw kwaliteit van leven te verbeteren. Ook bij lipoedeem zullen behandelingen eerst frequent zijn, wat later afgebouwd wordt totdat men zichzelf weer kan redden middels zelfmanagement.

Personen met veneus oedeem
Diegene met een verminderde circulatie hebben ook baat bij CFO-behandelingen. Omdat er in principe niets mis is met het lymfesysteem, richten de behandelingen zich meer op het dragen van compressie, huidverzorging en het doen van oefeningen. Maar vaak is er een ‘overvulling’ van het lymfsysteem doordat het ‘lui’ is geworden. Manuele lymfdrainage kan dan helpen om de samentrekkingskracht van de spiertjes in de lymfvatwand te stimuleren.
Personen met gegeneraliseerd oedeem
Sommige personen hebben last van oedeem dat meer algemeen, op meerdere plaatsen in het lichaam voorkomt, zoals bij het pre-menstrueel syndroom of bij personen met de ziekte van Celiac. Manuele lymfdrainage kan dan symptomen verlichten en een optimale afvloedfunctie van het lymfsysteem helpen bewerkstelligen. Daarnaast kan het dragen van TEK raadzaam zijn bij blijvend oedeem in de benen.

Personen met post-operatief oedeem
Vaak kan er na een operatie nog lang zwelling zijn rondom het litteken of in een groter gebied. Berucht hierbij zijn knie operaties waarbij een nieuwe knie wordt ingebracht, een nieuwe heup of na plastische chirurgie. Ook bij operaties waar lymfknopen worden weggehaald, kan er nog lang een zwelling blijven. Met name manuele lymfdrainage kan dan helpen deze zwelling te verminderen. Manuele lymfdrainage ondersteunt het lichaam ook bij de afvoer van wondvocht. Afhankelijk van de situatie kan er geadviseerd worden een TEK te dragen of wordt er lymftaping toegepast.

Vergoeding
Oedeemtherapie wordt na twintig behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de eerste twintig behandelingen kan men zich aanvullend verzekeren.
Veel verzekeringen juichen preventieve initiatieven toe en kunnen in dat kader de cursus Blijf lymfoedeem de baas geheel of gedeeltelijk vergoeden. Informeer hierover bij je zorgverzekeraar. Daarnaast kunnen donateurs van het Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet) de eigen bijdrage van 25 euro terug krijgen.

Informatie
Voor meer informatie over lymfoedeem en lipoedeem, klik op de site van het NLNet: http://www.lymfoedeem.nl
Hier kan men achter de knop MEDIA ook informatie vinden over boeken die op dit gebied zijn verschenen en zijn er filmpjes te zien op het gebied van lymfoedeem en lipoedeem.

U kunt bij ons terecht voor sportmassage.
Als voorbereiding of als nabehandeling (afvoeren van de afvalstoffen) van uw sportevenement of omdat u het prettig vindt.

Wanneer u zich wil aanmelden, klik op aanmelden en volg de instructies.

Kosten € 30.00 per sportmassage
10 rittenkaart € 200.00

Een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie is sportrevalidatie. Deze is gericht op blessures of klachten die ontstaan zijn door of voor komen tijdens het sporten. Hierdoor kan iemand die een sport beoefent niet optimaal of misschien zelfs helemaal niet presteren.
Onze praktijk heeft ruim 25 jaar ervaring met voetballers, korfballers, wielrenners, schaatsers en hardlopers op allerlei niveaus.

De fysiotherapeut gaat op zoek naar de oorzaak van de klachten en begeleidt de geblesseerde sporter tot hij het niveau terug heeft waaraan hij of zij gewend was. Dit door een specifieke benadering van de blessure, met daarnaast advies en begeleiding om klachten of blessures in de toekomst te voorkomen.

Een waardevol onderdeel van een dergelijk traject wordt gevormd door begeleid trainen in het beweegcentrum of op sport locatie. Sportrevalidatie is natuurlijk niet alleen bedoeld voor de topsporter, maar ook voor de recreatieve sporter.

U kunt zonder verwijsbrief voor behandeling, revalidatie of advies een afspraak maken.